Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu
Facebook
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu

Oświęcim
ponad 800 lat historii...

Oświęcim to blisko 40 tysięczne atrakcyjne i przyjazne miasto położone w dolinie rzeki Soły. Dogodne usytuowanie pomiędzy Małopolską a Śląskiem sprawia, iż stanowi ważny szlak komunikacyjny łączący oba regiony. Atmosferę galicyjskiego miasteczka tworzy 800-letnia burzliwa historia, której ślady zobaczyć można spacerując po wzgórzu zamkowym i starym mieście. Charakter i klimat miasta określają dawne dzieje sięgające XIII wieku.

WięcejMoreMehr

75. Rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcimia spod okupacji Niemiec Hitlerowskich

Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut  zaprasza do udziału w obchodach miejskich 75. ROCZNICY OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU I MIASTA OŚWIĘCIMIA SPOD OKUPACJI NIEMIEC HITLEROWSKICH

27.01.2020 (poniedziałek)

godz. 11.00 - uroczystość główna dotycząca rocznicy oswobodzenia miasta Oświęcim  przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.

 W ramach miejskich obchodów w godzinach od 9.00 do 10.30 w miejscach 
  pamięci w Oświęcimiu zostanie oddany hołd:

- ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz - pomnik z tablicą "Dowód
   pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy
   Monowic" (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)

- robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i
   KL Auschwitz - pomnik z tablicą "Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego
   obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali
   około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości"
   (Oświęcim ul. Chemików)

- Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do
   pracy niewolniczej - obelisk (Oświęcim ul. Chemików)

- oświęcimskim Żydom - Cmentarz Żydowski (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)

- Żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej - pomnik Poległych
   Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918?1921, 1939-1945 na Cmentarzu
   Parafialnym (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)

-  Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej -
   Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym
   (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

- Żołnierzom Brytyjskim poległym w obozie w Monowicach - tablica
   upamiętniająca brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich
   jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym
   (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

- mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym
   w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej - tablice
   pamięci "W hołdzie Oświęcimianom - Ofiarom KL Auschwitz" przy Kościele
   p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

- więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz
   Żołnierzom Armii Radzieckiej - pomnik przy Zbiorowej Mogile około 700
   więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach
   funkcjonowania obozu oraz obelisk Żołnierzy Armii Radzieckiej (os. Rtm W.
   Pileckiego)

Kontakt:
Urząd Miasta Oświęcim - Wydział Promocji Miasta 33 842 91 47, pm@um.oswiecim.pl

Pogoda

Polecamy

  • @http://mosir.oswiecim.pl
  • @http://oswiecim.pl
  • @http://www.muzeum-zamek.pl/
  • @http://ajcf.pl/
  • @http://www.auschwitz.org.pl/
  • @http://ock.org.pl
  • @http://mbp-oswiecim.pl/
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)