Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu
Facebook
Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu

Wystawa - "PRYZMAT CZASU. Wzgórze zamkowe w dziejach miasta Oświęcimia"

Wystawa -
Wystawa - "PRYZMAT CZASU. Wzgórze zamkowe w dziejach miasta Oświęcimia"

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na wystawę pt. "PRYZMAT CZASU. Wzgórze zamkowe w dziejach miasta Oświęcimia".

To szczególna opowieść o historii wzgórza zamkowego od najstarszych zachowanych śladów osadnictwa aż do współczesności. Zamek oświęcimski jest wymownym świadectwem bogatej historii Oświęcimia, zabytkiem poświadczającym jego ponad osiemsetletnie korzenie. Obecnie to siedziba Muzeum Zamek w Oświęcimiu, miejsce ważnych wydarzeń w historii miasta, pełniącym funkcje reprezentacyjne, kulturalne i edukacyjne.

Zamek oświęcimski położony jest na lessowym wzgórzu górującym nad doliną rzeki Soły. Przez wieki i lata swojego istnienia zmieniał się wielokrotnie; jego przebudowa, czy dobudowa nowych elementów związana była z panującymi, w których rękach było miasto, a wraz z nim zamek. Z dawnego zamku, otoczonego murami obronnymi, w którym zabudowania okalały rozległy dziedziniec, pozostały tylko wieża ( jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych wież zamkowych w Polsce), basteja z fragmentem muru obronnego oraz budynek zamku.

Historię zabudowy wzgórza zamkowego możemy prześledzić na podstawie badań architektonicznych, archeologicznych oraz źródeł pisanych. Trzeba zaznaczyć, że ilość materiału skąd można czerpać wiedzę o historii zamku oświęcimskiego jest niewielka, a źródła ikonograficzne pojawiają się dopiero w wieku XIX. Opracowania badań archeologicznych i architektonicznych nie były do tej pory publikowane, powstały na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w latach 80. - 90. XX wieku oraz Urzędu Miasta w Oświęcimiu. Ekspozycja opiera się również o różnorodne publikacje i źródła historyczne.

Wiele jest opowieści o oświęcimskim zamku, a jedna z legend mówi, że w czasach najdawniejszych, kiedy poganie zamieszkiwali okolicę, na wzgórzu, na którym stoi obecnie zamek, znajdował się posąg Światowida zwanego poprawnie Świętowitem. Wspomina się też, że w tym samym miejscu w trakcie sobótek palono pierwsze ognie, które były sygnałem do rozpalenia ogni w górach beskidzkich. Istnieje jeszcze legenda, która mówi, że od wzgórza zamkowego biegnie tunel łączący zamek z byłym klasztorem dominikańskim.

Jednak na podstawie prac badawczych odbywającym się na terenie wzgórza zamkowego w Oświęcimiu i przylegających do niego terenów ustalono, że najstarsza warstwa osadnicza na wzgórzu zamkowym w Oświęcimiu, pochodzi z XI i XII wieku. Była to otwarta osada typu rolniczego założona w północno wschodniej części wzgórza zamkowego. Osada najprawdopodobniej uległa spaleniu, ale jeszcze w XII wieku osadnictwo objęło teren całego wzgórza zamkowego, zmieniającego się w kolejnych okresach w obronną warownię na pograniczu Małopolski i Śląska.

Zapraszamy do oświęcimskiego zamku gdzie obecnie znajduje się Muzeum, które poprzez liczne eksponaty, artefakty i zachowane pamiątki mieszkańców przedstawia historię miasta i ziemi oświęcimskiej. Współcześnie zamek to nadal miejsce ważnych wydarzeń historycznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Wystawę będzie można zwiedzać od 7 maja do 25 czerwca 2023 r.

Info: muzeum-zamek.pl

  • @http://mosir.oswiecim.pl
  • @http://oswiecim.pl
  • @http://www.muzeum-zamek.pl/
  • @http://ajcf.pl/
  • @http://www.auschwitz.org.pl/
  • @http://ock.org.pl
  • @http://mbp-oswiecim.pl/