Strefa wypoczynku na Bulwarach

Na oświęcimskich Bulwarach została otwarta strefa wypoczynku. Do dyspozycji mieszkańców oraz turystów jest 50 kolorowych leżaków.

Oferta przygotowana przez Urząd Miasta została wzbogacona o interesujące pozycje książkowe, zaproponowane przez pracowników Galerii Książki.

Strefa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 20,
a w weekendy od 13 do 20.

Info: http://www.um.oswiecim.pl

Regulamin
"Strefy wypoczynku Bulwary" przy ul. Bulwary w Oświęcimiu
1. Strefa wypoczynku Bulwary, zwana dalej „Strefą”, prowadzona jest przez Miasto Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, wprowadza się regulamin porządkowy.
3. Strefa udostępniona jest w okresie letnim, przy przez siedem dni w tygodniu:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00
- od soboty do niedzieli od 13.00 do 20.00.
4. Funkcjonowanie Strefy uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
5. Zabrania się:
- wynoszenia leżaków poza wyznaczony teren Strefy,
- spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
- rozpalania ogniska i grilla, używania otwartego ognia,
- palenia papierosów, e-papierosów i wyrobów tytoniowych,
- używania głośników powodujących zakłócenie porządku i spokoju innym korzystającym.
6. Organizator Strefy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki, zdarzenia na jej terenie oraz działanie osób trzecich.
7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Strefie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
8. Przebywanie w Strefie i korzystanie z leżaka odbywa się na odpowiedzialność osoby korzystającej.
9. Korzystanie ze Strefy jest bezpłatne.
10. Korzystający z leżaka zobowiązany jest do jego pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i czystym.
11. Korzystający z leżaka ponosi pełną odpowiedzialność finansową za jego umyślne zniszczenie do wysokości wartości zakupu tj. 80 zł.
12. Udostępnione leżaki powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
13. W przypadku korzystania z olejków lub kremów ochronnych, leżak należy zabezpieczyć ręcznikiem
lub innym materiałem, który zapobiegnie jego zabrudzeniu.
14. Na terenie Strefy działa nieodpłatna wypożyczalnia książek i czasopism na zasadach bookcrossingu.
15. Korzystający ze Strefy zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz stosowania się do poleceń osoby obsługującej Strefę.
16. Wstęp na teren strefy jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu zostaną zobowiązane do opuszczenia Strefy, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi przekazane do dyspozycji Straży Miejskiej lub Policji.


  • @http://mosir.oswiecim.pl
  • @http://um.oswiecim.pl
  • @http://www.muzeum-zamek.pl/
  • @http://ajcf.pl/
  • @http://www.auschwitz.org.pl/
  • @http://ock.org.pl
  • @http://mbp-oswiecim.pl/
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)